Dagbegeleiding

Karma Zorg

Karma Zorg biedt belevingsgerichte zorg aan. Dit past het beste bij cliënten met een maatwerkvoorziening. Hierbij passen wij zorg toe aan de behoefte van de cliënt door in te spelen op de ik-beleving. De ik-beleving heeft te maken met hoe een cliënt zichzelf ervaart en de wereld om zich heen. De ik-beleving wordt verdeeld in 4 fasen, dit vormt dan ook de basis voor de dagactiviteiten samen met het 5 stappenplan

  • Zingeving: Praatgroepen en Filosofie
  • Spiritualiteit: Stoel Yoga, Yoga en Tai Chi
  • Gezondheid: Bewegingsactiviteiten, kookworkshops en voedingsadviezen, geheugentraining
  • Maatschappelijk belang: Computerlessen, informatiebijeenkomsten, activiteiten voor en door
  • Sociale contacten: Soosactiviteiten, speed-dating, spelletjes

Karma Zorg gaat niet alleen uit van de aanbod kant van zorg maar vooral ook vanuit de vraag kant, samen met de cliënt en mantelzorg wordt de inhoud van de zorg samengesteld. In een ondersteuningsplan wordt er een situatieschets gemaakt van een cliënt en op basis daarvan worden er leef doelen opgesteld, na een half jaar zal er geëvalueerd worden en eventuele aanpassingen aangebracht worden. Vanuit het ondersteuningsplan zal er een activiteitenprogramma opgesteld worden, waarbij er rekening gehouden worden met de belevingsgerichte zorg en het 5 stappenplan.

Kosten dagbegeleiding
U komt in aanmerking voor dagbegeleiding van Karma Zorg, als u een toewijzing heeft voor een maatwerkvoorziening. Dit kan aangevraagd worden via het buurtteam. Houdt u wel rekening met een eigen bijdrage via het CAK.